Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Adviezen

Bij bijzondere en ook minder buitengewone zaken die op het veelomvattende gebied van liturgie, kerkinrichting, muziek in de eredienst en wat daarmee is verbonden kunt u adviezen inwinnen.

Dat kunnen kleine dingen zijn, zoals het antwoord op één specifieke vraag naar literatuur, het adres van een instelling of organisatie, informatie over een specifiek onderwerp of wat u maar wilt.
 

Die inlichtingen kunt u met het e-mailformulier op de pagina Contact vragen. Ze zijn gratis, maar met drie restricties:

► de vraag moet op het terrein van de liturgie en de kerkmuziek liggen, met uitzondering van algemene architectuur, orgels en orgelbouw,

► zo duidelijk zijn dat hij in één alinea samen te vatten is

► en met één e-mail of een korte brief te beantwoorden is.

Voor adviesprojecten bij (her)inrichting van kerkgebouwen, ondersteuning van ambtsdragers bij liturgische functies, liturgische gewaden en de aanschaf daarvan en andere onderwerpen kunt u met behulp van het e-mailformulier op de pagina Contact een persoonlijke afspraak maken. Ik neem dan telefonisch contact met u op, zoals bij het cursusaanbod.

De kosten hiervoor en voor voorbereidend onderzoek worden per uur berekend en in overleg met u vastgesteld.

Om teleurstellingen te voorkomen: ik doe NIET aan het zogenaamde Rent-a-priest.

 

 

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page