Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

© 2008 Koenraad Ouwens

De bijbelcitaten in de presentatie van het project 'Leesroosters in beweging' zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling.

De samensteller houdt zich onder voorbehoud van alle weren en rechten niet aansprakelijk voor eventuele schaden en gevolgschaden die uit het gebruik van deze pagina's of uit dat van de verstrekte informatie zouden kunnen voortkomen.

Wanneer bestaande rechten van derden op gepubliceerde onderdelen wettig en overtuigend zijn aangetoond blijft de uitgever bereid deze op de normale wijze te honoreren.

De verwijzingen zijn op juistheid gecontroleerd. In het geval van een zgn. broken link wordt u vriendelijk verzocht deze met behulp van het e-mailformulier op de pagina Contact te melden, zodat wijzigingen zo spoedig mogelijk kunnen worden aangebracht.Bijgewerkt: 24 september 2011

 


Adresgegevens:

Dr Koenraad Ouwens
Oberonlaan 7
1562 ZS Krommenie
Nederland / Pays Bas

Telefoon: (075) 621 08 68

E-mail: info@koenraadouwens.com
 

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page