Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Paastabellen: index

Vanaf deze pagina kunt u voor ieder jaar van de eenentwintigste eeuw, dus van 2001 tot en met 2100 een overzicht van de veranderlijke feestdagen raadplegen.

Met de tabel aan de voet van de pagina kunt u elk afzonderlijk jaar oproepen. U krijgt dan de volgende informatie:

• het jaar na Christus met het aatal dagen;

• of dit jaar een schrikkeljaar is in de Juliaanse en de Gregoriaanse kalender;

• het jaartal 'Ab urbe condita', d.w.z. vanaf de stichting van de stad Rome;

• het Gulden Getal van het betreffende jaar in de negentienjarige cyclus van Meton, waarin de schijngestalten van de maan weer (ongeveer) terugkeren naar dezelfde datum in het zonnejaar;

• het getal dat betrekking heeft op de achtentwintigjarige cyclus waarin de weekdagen terugkeren naar dezelfde datum in het jaar;

• het getal van de indictie, een cyclus van vijftien jaren, van oorsprong een Romeins systeem van belastingheffing, dat weinig betekenis meer heeft, maar gebruikt werd voor de datering van akten e.d. en dat hier alleen volledigheidshalve wordt vermeld;

• de epactae van 1 januari in de Gregoriaanse kalender, d.w.z. het aantal dagen dat op die dag verstreken is sinds de laatste (theoretische) nieuwe maan;

• de zondagsletter, die de dag aanduidt waarop de eerste zondag van januari valt (voor schrikkeljaren zijn twee zondagsletters gegeven, waarvan de eerste betrekking heeft op de periode vóór de schrikkeldag en de tweede geldt voor die daarna);

• de weekdag waarop 1 januari valt;

de dag en de datum (die onveranderlijk is, altijd 6 januari) van Epifanie, ook wel Driekoningen genaamd;

• het aantal zondagen tussen Epifanie en Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd, waarbij het cijfer tussen haakjes het aantal zondagen aanduidt wanneer de zondagen Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima niet (meer) op de kerkelijke kalender voorkomen;

• de paasgrens, d.w.z. de (theoretische) volle maan na de (eveneens theoretische) lentenachtsevening: de zondag die hierop volgt is de eerste zondag van Pasen;

• de dag en de datum van Pesach in de Israëlitische kalender;

• de eerste zondag van Pasen volgens de Gregoriaanse kalender;

• wanneer hier de opmerking 'paradoxaal' voorkomt, betekent dit dat het christelijke Pasen vóór Pesach valt, wat een ontkenning van het onlosmakelijke verband tussen beide feestdagen inhoudt en alleen in de Gregoriaanse kalender kan voorkomen;

• de eerste zondag van Pasen volgens de Juliaanse kalender, herleid naar de datum hiervan in de Gregoriaanse kalender;

• de eerste zondag van Pasen volgens de astronomische berekening die onderwerp was van de beraadslagingen die op initiatief van de Wereldraad van Kerken gehouden zijn 1997 in Aleppo (Syrië), maar tot dusverre geen algemene aanvaarding hebben gevonden;

• de dag (altijd donderdag) en de datum van het feest van de Hemelvaart van de Heer in de Gregoriaanse kalender;

• de dag (altijd zondag) en de datum van Pinksteren in de Gregoriaanse kalender;

• de datum van de zondag Trinitatis (H. Drie-eenheid) in de Gregoriaanse kalender (deze is de zondag die volgt op het pinksterfeest;

• het aantal zondagen in de periode tussen Trinitatis en de eerste zondag van de Advent (bij een indeling in zondagen na Pinksteren moet hierbij 1 worden opgeteld om het aantal hiervan te verkrijgen);

• het totaal van het aantal zondagen 'per annum' in het Romeinse Missaal van 1970;

• de zondag 'per annum' waarop de cyclus van zondagen 'door het jaar' op de zondag na Trinitatis wordt hervat; (In verschillende leesroosters die van de hedendaagse Romeinse zijn afgeleid worden deze zondagen aangeduid met 'proprium' of het Engelse 'proper', waarvan het nummer hier gegeven wordt.)

• de dag en de datum van Rosh Hashana, het Israëlitisch nieuwjaar;

• het jaartal volgens de Israëlitische telling en het aantal dagen dat het betreffende jaar in dit kalendersysteem heeft;

• het Gulden Getal (zie hierboven) in de afwijkende telling van het Israëlitische kalendersysteem;

• de dag en de datum van Shemini Atzeret, het Slotfeest;

• de dag (altijd zaterdag) van de sabbat Bereshit, waarop in de synagogale lezingenorde de voorlezing van de Tora met Genesis 1 wordt ingezet;

• de zondag na Trinitatis in de Gregoriaanse kalender waaraan deze sabbat voorafgaat; (Om de overeenkomstige zondag na Pinksteren vast te stellen moet bij dit getal 1 worden opgeteld.)

• de dag (altijd zondag) en de datum van de eerste zondag van de Advent wanneer deze vier zondagen vóór Kerstmis omvat (wat niet overal het geval is);

• de dag en de datum (altijd 25 december) van de eerste dag van Kerstmis.          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page