Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2078
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2831
 
 
Gulden Getal:
8
Jaar in de zonnecyclus:
15
Indictie:
11
Epactae:
16
Zondagsletter:
B
 
 
Nieuwjaar:
zaterdag 1 januari
Epifanie:
donderdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
3 (6)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 16 februari
 
 
Paasgrens:
maandag 28 maart
 
 
Pesach:
dinsdag 29 maart
 
 
Pasen:
zondag 3 april
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 8 mei
naar astronomische berekening:
zondag 3 april
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 12 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 22 mei
Trinitatis:
zondag 29 mei
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
25
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
9de zondag per annum of proprium 4
 
 
Rosh Hashana:
donderdag 8 september
 
begin van jaar 5839 met 383 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 6
 
 
Slotfeest:
donderdag 29 september
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 1 oktober
 
gaat vooraf aan de 18de zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 27 november
 
 
Kerstmis:
zondag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page