Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Materialen voor cantores en voorgangers

In 2004 gaf de Raad voor de Kerkmuziek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland twee bundels met hulpmateriaal voor de cantor en de voorganger in de eucharistieviering uit.

Het cantorboek bevat onder andere een groot aantal psalmen en gedeelten daarvan die in het Oud-Katholiek Kerkboek als Graduale (het gezang na de eerste Schriftlezing) zijn vermeld. In de praktijk worden daardoor soms lange psalmgedeelten gezongen, meestal zonder antifoon en vaak zelfs zonder afwisseling tussen een cantor (of een koor) en de gemeente.


In het Werkboek voor de Cantor is uitgegaan van de antifoon die bij de betreffende psalm in het Kerkboek te vinden is. Deze heeft hier de functie van een keervers gekregen, dat door de gemeente - soms na enige oefening - kan worden herhaald. De psalmverzen, die de cantor ten gehore kan brengen, zijn een toepasselijke selectie uit de gehele psalm. De melodieën voor deze verzen zijn gebaseerd op de bekende Gregoriaanse reciteertonen. Ze zijn daarvan een uitbreiding, die zich over twee verzen uitstrekt. In het algemeen zijn ze zeer eenvoudig, zodat ook een amateur-cantor ze met behulp van dit boek zonder veel moeite kan instuderen.

Het Werkboek voor de Cantor is hier integraal te verkrijgen.

Voor de voorgangers in de eucharistieviering, de bisschop, de priester en de diaken, is een soortgelijk boek gemaakt, waarin alle gezongen gedeelten van de viering zijn opgenomen. Men vindt in deze bundel de melodieën van alle prefaties bij het eucharistisch gebed, de inzetten van de lofzang Gloria in excelsis Deo van de verschillende misordinaria, de melodieën voor de wegzending door de diaken, modellen voor gezongen Schriftlezingen en voor de voordracht van de wisselende gebeden en verschillende andere nuttige hulpmiddelen in.

Het boek is vooral bestemd voor de voorbereiding van de vieringen. Het is nu weer actueel geworden. Het meeste materiaal staat namelijk ook wel in het nieuw verschenen Altaarmissaal, maar dat is een kostbare uitgave, die bestemd is voor het gebruik in de dienst zelf. Voor oefening en studie kan men dus beter gebruik maken van het Werkboek voor de Voorganger, dat u geheel gratis ter beschikking wordt gesteld.

Beide uitgaven kunt u downloaden met behulp van de onderstaande knoppen.

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page