Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Lezingen

Voor groepen en organisaties heb ik een speciaal aanbod van eenmalige lezingen. Daarbij valt te denken aan de liturgiewerkgroep, het leerhuis, een bijzondere avond voor gemeenteleden die in een bepaald onderwerp geïntersseerd zijn, de kerkenraad of een parochiebijeenkomst over liturgie of kerkmuziek.

Datum, tijd en plaats worden uiteraard in overleg met u vastgesteld. Er kan rekening gehouden worden met speciale wensen. Als u beschikt over audiovisuele hulpmiddelen zoals een beamer, kan ook ondersteunend materiaal worden gebruikt of op maat gemaakt. De kosten zijn afhankelijk van uw financiële draagkracht, eventuele extra’s en de reisafstand.

De mogelijkheden die hier genoemd worden zijn er maar enkele. Variaties op de thema’s kunnen worden gemaakt wanneer u dat zou wensen.


Wat is liturgie eigenlijk?

Gaat het om een omlijsting van de preek, een indrukwekkende kerkdienst vol ritueel en mooie muziek? Wat is een sacrament en hoe kunnen we het niet alleen met het verstand begrijpen maar het ook beleven? Heeft de zondagse eredienst iets met het leven van alledag te maken en hoe is die verhouding dan wel?

Vragen over de functie en de inhoud van de liturgie kunnen hier aan de orde komen, bij voorkeur ook in dialoog met de deelnemers, die hun eigen gesprekspunten aan de orde kunnen stellen.

Bijbel en liturgie

In deze lezing staat het gebruik van de bijbel in de eredienst centraal, waarbij we ingaan op de functie van de schriftlezing, de onderlinge verhouding van de lezingen, het gebruik (of juist niet) van leesroosters en de vraag of er onderscheid is tussen schriftlezing en verkondiging.

Oud-katholieke liturgie

De oud-katholieke kerken zijn in en buiten ons land minder bekend dan ze verdienen te zijn. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van het Oud-katholiek Gezangboek en het Kerkboek en ook internationaal bij de ontwikkeling van de bijzondere bijdrage van deze kerken in de wereld van liturgie en kerkmuziek. Een kennismaking hiermee zal ik ‘van binnen uit’ graag eens voor u verzorgen.

Leesroosters en wat daarmee samenhangt

Meer hierover kunt u hier lezen op de pagina Lectionarium. Het is geen eenvoudig onderwerp, ingewikkelde dingen zijn ook begrijpelijk te maken. Leesroosters staan weer in de belangstelling, maar het ene rooster is het andere niet. Is het gebruik ervan eigenlijk wel zinvol, maakt het iets uit om het ene of het andere te volgen en kun je ook ‘overstappen’? Deze lezing kan een vervolg zijn op Bijbel en liturgie.

Zingen in de kerk

De kerk is in onze tijd in feite de enige plaats waar mensen nog samen zingen, afgezien van het voetbalstadion. Is er verschil tussen die twee? De functie van het kerklied, het onderscheid in de genres daarvan, de historische ontwikkeling van het zingen in de kerk, de functie van koren en cantorijen en alles wat hiermee te maken heeft kunnen hier aan de orde komen.

Een katholiek over de dertigste zondag

Misschien een wat raadselachtige titel, behalve wanneer u nog met de Heidelbergse Catechismus vertrouwd bent. Verdeeld over de zondagen van het jaar komt nagenoeg de gehele geloofsleer hier aan de orde. Op de dertigste zondag gaat het over het onderscheid tussen het heilig Avondmaal en de mis. Een uitdagend onderwerp, dat tot veel woordenstrijd aanleiding heeft gegeven. Woordenstrijd is bij deze lezing niet te verwachten, uitdagend voor u en voor mij is zij wel. Hoe kijk ik vanuit vertrouwdheid met de reformatorische en de (oud-)katholieke visie hier tegenaan? Het antwoord zal u verrassen ...

Wanneer is het Pasen?

Dit is een onderwerp voor de echte ‘doorbijters’. Het lijkt zo eenvoudig, maar hoe zat het ook weer precies? De eerste zondag na de eerste volle maan, of was het nu de nieuwe maan, na ... Tien jaar geleden probeerde de Wereldraad van Kerken alle christenen op één lijn te krijgen voor de viering van het belangrijkste feest in het jaar. Het is niet gelukt, maar waardoor eigenlijk? Ik was erbij toen men het probeerde (... once in Aleppo ...) en ik zal u met genoegen van de achtergronden komen vertellen.

Een greep uit de Psalmen

Voor deze lezing kunt u zelf een voorstel doen voor de bespreking van één of meer van de Psalmen. Ik ga dan met u in op vertalingen, bewerkingen en berijmingen en op het gebruik ervan in de liturgie in het verleden en het heden (en misschien ook wel in de toekomst).Eén onderwerp valt helemaal buiten het gebied van de liturgie. Alleen na gedegen overleg kan ik voor pastores en eventuele huisbezoekgroepen een gespreksavond met inleiding verzorgen over Depressiviteit en pastoraat. Depressie heet een van de volksziekten te worden in een samenleving die steeds hogere eisen aan mensen stelt.

De Zwitserse specialist op dit gebied, Josef Giger-Bütler, heeft in jarenlange ervaring met de behandeling van depressieve mensen bijzondere inzichten ontwikkeld, die pastores en assisterenden in het pastoraat kunnen helpen om het probleem te signaleren en mensen met depressiviteit of aanleg hiertoe door te verwijzen en wat verder te helpen, zonder zelf te gaan ‘dokteren’, want dat kan juist een averechtse werking hebben. Niet alleen als pastor heb ik hiermee te maken gehad, maar ik ken het verschijnsel en de mogelijke wegen uit de depressie ook uit eigen ervaring. Daarom bied ik deze lezing alleen na voorbespreking en kennismaking aan.


Contact over alle lezingen kunt u opnemen via e-mail met het formulier op de pagina Contact, waarna verder telefonisch of persoonlijk overleg over uw wensen en mogelijkheden kan plaatsvinden.

 

 

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page