Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Servicepagina bij het Oud-Katholiek Gezangboek

Deze pagina biedt een service voor allen die zich op een of andere manier bedienen van het Oud-Katholiek Gezangboek. Het omvat bijna 700 liederen en gezangen, waardoor het een van de meest omvangrijke kerkelijke liedbundels in het Nederlandse taalgebied is.

Er staan gezangen in die ook in andere boeken zoals het Liedboek voor de Kerken en bundels van rooms-katholieke origine voorkomen. Daarnaast bevat het een tamelijk grote hoeveelheid materiaal dat nergens anders te vinden is.

Dat maakt het Gezangboek tot een rijke schat, maar deze rijkdom brengt ook een moeilijkheid met zich mee. Vooral koorleiders en organisten hebben daarmee te kampen, want waar en hoe vinden zij instrumentale begeleidingen van de gezangen die alleen in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland voorkomen?


In het verleden zijn er begeleidingsbundels gepubliceerd, maar die zijn niet helemaal volledig en bovendien losbladig. Wie een aflevering miste, of vergat bladen na studie thuis weer in de map in de kerk terug te steken, wie een blad kwijt raakte of uitleende, kwam vaak in de problemen wanneer een gezang begeleid moest worden, vooral wanneer dit een hoge moeilijkheidsgraad had. Het is immers niet iedereen gegeven om zomaar een begeleiding te improviseren.

Vanaf oktober 2008 is daarom hier een dienstverlening begonnen aan organisten en anderen die een instrumentale zetting van een onderdeel van het Oud-Katholiek Gezangboek zoeken.

Begeleidingen die niet in andere, bekende bundels zoals het Liedboek voor de Kerken voorkomen, zijn hier beschikbaar. U kunt nu ook de melodieën van liederen die vrijwel alleen in het Oud-Katholiek Gezangboek voorkomen beluisteren. Daarvoor kunt u de knop in de derde kolom van de tabellen gebruiken. Niet alle liederen zijn nog beschikbaar, maar binnen niet al te lange tijd zullen het er meer zijn.

In de tabel vindt u het nummer in het Gezangboek, de beginregel en een aanwijzing voor de beschikbaarheid. Wanneer een lied overeenkomt met een gezang uit het Liedboek voor de Kerken wordt daarnaar verwezen. Wanneer een begeleiding voorhanden is waarop geen auteursrechten berusten of waarvan het auteursrecht bij de Commissie voor de Liturgische Muziek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland ligt, kunt u deze downloaden door in de tabel op het woord download met de muis te klikken. U krijgt haar dan in pdf-formaat. Om dit te lezen en om het af te drukken hebt u Adobe Reader nodig. Als die applicatie niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de onderstaande knop gebruiken om haar gratis in uw bezit te krijgen.


De zettingen mag U gebruiken voor studie, u mag ze vrij kopiëren, ze aan anderen doorgeven en vooral: u mag ze spelen in kerkdiensten, ook wanneer dit geen oud-katholieke vieringen zijn.

U kunt zelfs meewerken aan een volledige begeleidingsbundel, want de lijst is ook nu nog niet compleet. Wanneer u zelf ooit een begeleiding bij een lied in de lijst hebt geschreven, of een interessant voorspel, variaties, een bijzondere of juist een eenvoudiger zetting hebt gemaakt, wordt u van harte uitgenodigd die met collega's te delen. Heeft u dus iets in huis dat van belang kan zijn voor medegebruikers van het Gezangboek en waarop geen rechten van derden berusten, dan kunt u dit electronisch (
info@koenraadouwens.com) of per post opsturen. Het postadres vindt u op de pagina Impressum.

Het liefst ontvang ik uw bijdrage in een bestand dat aangemaakt is met de applicatie Capella, maar pdf, NoteWorthy en zelfs handschrift kunnen ook worden verwerkt. Wanneer uw zetting of compositie interessant is voor anderen, kunt u deze dan hier hen delen en ruimer verspreiden. Uw naam wordt, wanneer u dat wilt, uiteraard vermeld, wanneer uw creatie, na te zijn gecontroleerd, aan de lijst wordt toegevoegd.

Bij sommige liederen vindt u de opmerking 'gevraagd' of zelfs 'dringend gevraagd'. Vooral daarop wordt uw creatieve aandacht gevestigd. Wanneer er geen mogelijkheid bestaat om een zetting vrij te verspreiden, staat in de tabel (nog) niets vermeld tegen een grijze achtergrond. Meestal is de zetting dan wel aanwezig in de begeleidingsbundel. Als in de rechterkolom een plusteken staat tegen een donkerblauwe achtergrond, betekent dit dat de zetting in de begeleidingsbundel, als 'legale kopie' is opgenomen, wanneer dit van toepassing is. U mag die in dat geval uitsluitend en alleen voor uw eigen gebruik of studie kopiëren en niet aan derden ter beschikking stellen.

Met het onderstaande verwijstableau gaat u naar de hoofdrubrieken waarin het Gezangboek is ingedeeld door met de muis op de vermeldingen in de middelste kolom te klikken. In de rechterkolom kunt u zien of de pagina al beschikbaar is.

Bewerkingen van psalmen
201 - 300nog niet beschibaar
Liturgische gezangen
301 - 500gedeeltelijk beschikbaar
Liederen: Bijbelliederen, Advent,
Kerstmis, Epifanie
501 - 606beschikbaar
Liederen: Veertigdagentijd, Pasen,
Pinksteren, Trinitatis
607 - 688beschikbaar
Liederen: Heiligen, Overledenen,
Koninkrijk Gods, Kerk
689 - 733beschikbaar
Liederen: Sacramenten,
Tijden van dag en jaar
734 - 787beschikbaar
Liederen: Overige
787 - 842beschikbaar

Verder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page