Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

689-733: Heiligen, overledenen, Koninkrijk Gods, kerk

Door op de knop in de derde kolom te klikken kunt u de melodie van het lied beluisteren.


689
Fonteine, moeder, maged reine
+
690
Wees, Maria, wees gegroet
+
691
Het was een maged uitverkoren
GEVRAAGD
 
692
God wil een tempel bouwen
zie OKG 538
+
693
Wees gegroet door alle tijden
+
694
Als Christus gaven eren wij
+
695
Wij offerden aan goden
+
696
Nu het loflied aangeheven
+
697
Sint-Maarten, strïjdbaar man
 
GEVRAAGD
 
698
Jeruzalem, mijn vaderstad
 
GEVRAAGD
 
699
O hoe brandend van verlangen
+
700
Voor de toegewijden
 
 
+
701
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
LvdK 299
 
702
Heer geef mij vleugels dat ik reis
LvdK 438
 
703
Heer, herinner U de namen
 
LvdK 273
 
704
Vergeet niet hoe wij heten
 
GEVRAAGD
 
705
Ik sta voor U in leegte en gemis
 
LvdK 487
 
706
Gij, Christus, zijt mijn leven
LvdK 124
 
707
Gelijk als de witte zwanen
LvdK 269
 
708
Gij kent de stille doden
+
709
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
LvdK 376
 
710
Rechter in het licht verheven
LvdK 280
 
711
Jezus zal heersen waar de zon
LvdK 281
 
712
O welk een zaligheid
+
713
Volgt uwen Heer, met lichte schreden
LvdK Psalm 65
 
714
Geef vrede, Heer, geef vrede
LvdK 174; 285
 
715
Jeruzalem, gij schone stad
LvdK 131; 263
 
716
Eens komt de grote zomer
LvdK 288
 
717
Er is een land van louter licht
LvdK 290
 
718
God zij geloofd om Kanaän
LvdK 302
 
719
Laat komen, Heer, uw rijk
LvdK 294
 
720
Wat de toekomst brengen moge
LvdK 293
 
721
Eens, als de bazuinen klinken
LvdK 300
 
722
Het rijk van God is als een zaad
+
723
De ware kerk des Heren
LvdK 303
 
724
Laat ons samen onze Heer
+
725
Oud is de kerk, toch staat haar huis
LvdK 170
 
726
Zoals ik zelf gezonden ben
LvdK 110
 
727
Gij die gelooft, verheugt u samen
LvdK 314
 
728
Looft God, die zegent al wat leeft
LvdK 63, 218; 219
 
729
Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten
 
GEVRAAGD
 
730
Zomaar een dak boven wat hoofden
LvdK 415
 
731
Niet als een storm, als een vloed
 
 
+
732
O Christus, aller Heer
+
733
Het is de Heer, die mensen roept
+

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page