Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

734-787: Sacramenten, tijden van dag en jaar

Door op de knop in de derde kolom te klikken kunt u de melodie van het lied beluisteren.

734
Men zal het rijk niet binnengaan
+
735
O, dat ze waardig komen
+
736
Johannes doopte bij de Jordaan
 
GEVRAAGD
 
737
Jouw leven staat aan het begin
 
GEVRAAGD
 
738
In U zijn wij begrepen
LvdK 107
 
739
Roept God een mens tot leven
LvdK 124
 
740
Gij kind'ren Gods, als offeranden
GEVRAAGD
+
741
O stem die in de aanvang sprak
LvdK 239
 
742
Dit huis, gereinigd en versierd
 
LvdK 400
 
743
U aanbid ik, Heer, Gij wilt verborgen zijn
+
744
Tedere gedacht'nis aan des Heren dood
+
745
Met hoeveel rijke gaven
+
746
Heer, wij komen vol verlangen
LvdK 360
 
747
O Jezus, uw gedachtenis
+
748
Gedachtenis aan Jezus leidt
+
749
Wees gegroet, die 't mens'lijk lichaam
+
750
O Jezus Christus, Zoon van God
LvdK 48
 
751
Zingt voor de Heer van liefde en trouw
 
 
+
752
Gij zijt mijn goed, mijn overvloed
LvdK 195; 366
 
753
Neemt Gods woord met hart en mond
 
 
+
754
Vol van verwachting zijn wij gekomen
 
 
 +
755
Het brood in de aarde gevonden
 
 
 +
756
Het woord tot ons gesproken
 
 
 +
757
Als wij weer het brood gaan breken
 
 
 +
758
Laat ons vol ontzag vereren
 +
759
Het brood, het goede brood
 
 
 +
760
Het simpele gerei
+
761
God die in het begin
 
LvdK 247
 
762
Welzalig 't huis, o Heiland onzer zielen
+
763
De adem die in Eden
+
764
Nu nog met halve woorden
LvdK 412
 
765
De Heer komt met het woord
 
 
 +
766
De levende God zij eeuwige eer
+
767
O God, onze Vader, wij spellen uw lof
+
768
Licht dat ons aanstoot in de morgen
 
 
+
769
Het licht dat weer opnieuw begon
 
LvdK 378
 
770
O Heer, ik draag U op vandaag
+
771
Zo vriendelijk en veilig als het licht
 
LvdK 487
 
772
Des ochtends als het licht ontstaat
LvdK 327
 +
773
O Heer, mijn God, ook deze nacht
LvdK 387
 
774
'k Wil U, o God, mijn dank betalen
LvdK 390
 
775
Nu deze dag ten einde gaat
 +
776
Blijf bij ons, uw genade
LvdK 124
 
777
Blijf mij nabij, wanneer het duister wordt
LvdK 392
 
778
De dag, door uwe gunst ontvangen
LvdK 393
 
779
O vrolijk levenslicht
LvdK 68
 
780
O licht, vrolijk licht van de hemel
 
 
 
781
Wanneer het licht ten einde gaat
+
782
Hoe lieflijk is het leven
 +
783
Laat ons dank bewijzen
 +
784
Aan U behoort, o Heer der heren
LvdK 479
 
785
Uw wereld, Heer, is schoon en goed
+
786
Wij ploegen en wij zaaien
+
787
Wij zijn met heel ons hart bij U
 

Opmerking: Voor gezang 743 zijn twee zettingen van dezelfde melodie beschikbaar.

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page