Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

788 - 842: Overige liederen

Door op de knop in de derde kolom te klikken kunt u de melodie van het lied beluisteren.

788
Wees gezegend, God en Heer
+
789
Wie zijt Gij, eeuwig onvolprezen'
+
790
Zolang er mensen zijn op aarde
LvdK 488a
 
791
Als regen die de aarde drenkt
+
792
Wie is die God die eeuwig leeft
LvdK 327
 
793
Die chaos schiep
 
 
+
794
Hoor. Maar ik kan niet horen
 
 
+
795
De Heer die leeft, geleidt en hoedt
+
796
Alles wat er staat geschreven
 
 
+
797
Gij hebt met groot geduld
LvdK 66
 
798
Dit lied gaat over Jezus
 
 
+
799
Hij ging van stad tot stad
 
 
+
800
Wie heeft zijn geld verloren
 
 
+
801
Na veertig dagen vasten
+
802a
God roept een mens op weg te gaan
+
802bGod roept een mens op weg te gaan  
803
Door de wereld gaat een woord
 
GEVRAAGD
 
804
Door de nacht van strijd en zorgen
LvdK 459
 
805
In Gods naam gingen wij op reis
 
 +
806
Zoals de mensen leven
 
 
+
807
De Heer is goed
+
808
Handel met mij naar uw behagen
+
809
Laat ons de Heer lofzingen
LvdK 409
 
810
Wees toch, mijn hart, niet neergebogen
+
811
Wees mijn gids, o grote Heiland
+
812
Voer in uw leven Gods gevecht
+
813
Hoe zouden wij geloven, Heer
+
814
Wie biddend door dit leven gaat
+
815
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
LvdK 446
 
816
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
+
817
Al wat een mens te kennen zoekt
+
818
Alleen wie het gegeven is
+
819
Gij hebt uw liefde ons geleerd
+
820
O grote God die liefde zijt
LvdK 481
 
821
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
 
LvdK 437
 
822
Neem mijn leven, laat het, Heer
LvdK 473
 
823
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
 
LvdK 487
 
824
Grote God, wij loven U
LvdK 444
 
825
U, o God, U loven wij
+
826
Verheerlijkt de Heer
+
827
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
LvdK 434
 
828
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
LvdK 434
 
829
Heilig, heilig, heilig! Heer, God, almachtig
LvdK 457
 
830Aanbidt en dankt uw Vader, GodLvdK474 
831
Komen ooit voeten gevleugeld
LvdK 434
 
832
Wij die met eigen ogen
LvdK 174; 285
 
833
Verdoofd en schamper van gemis
 
 
+
834
Niet tot de dienst der wraak
 
 
+
835
Hoe zal het hier ooit vrede zijn
+
836
Hier is een stad gebouwd
 
 
+
837
Samen op de aarde
+
838
Een mens te zijn op aarde, is eens
 
LvdK 489
 
839
Houden van mensen
 
 
+
840
Gij zijt voorbijgegaan
 
841
God heeft het eerste woord
 
LvdK 1
 
842
Looft Hem, die deze wereld schiep
+

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page