Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2049
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2802
 
 
Gulden Getal:
17
Jaar in de zonnecyclus:
14
Indictie:
12
Epactae:
25
Zondagsletter:
C
 
 
Nieuwjaar:
vrijdag 1 januari
Epifanie:
woensdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
5 (8)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 3 maart
 
 
Paasgrens:
zaterdag 17 april
 
 
Pesach:
zaterdag 17 april
 
 
Pasen:
zondag 18 april
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 25 april
naar astronomische berekening:
zondag 25 april
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 27 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 6 juni
Trinitatis:
zondag 13 juni
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
23
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
12de zondag per annum of proprium 7
 
 
Rosh Hashana:
maandag 27 september
 
begin van jaar 5810 met 355 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 15
 
 
Slotfeest:
maandag 18 oktober
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 23 oktober
 
gaat vooraf aan de 19de zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 28 november
 
 
Kerstmis:
zaterdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page