Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

 

2013
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
 2766
 
 
Gulden Getal:
19
Jaar in de zonnecyclus:
6
Indictie:
6
Epactae:
17
Zondagsletter:
F
 
 
Nieuwjaar:
dinsdag 1 januari
Epifanie:
zondag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
2 (5)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 13 februari
 
 
Paasgrens:
woensdag 27 maart
 
 
Pesach:
dinsdag 26 maart
 
 
Pasen:
zondag 31 maart
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 5 mei
naar astronomische berekening:
zondag 31 maart
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 9 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 19 mei
Trinitatis:
zondag 26 mei
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
26
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
9de zondag per annum of proprium 4
 
 
Rosh Hashana:
donderdag 5 september
 
begin van jaar 5774 met 385 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 17
 
 
Slotfeest:
donderdag 26 september
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 28 september
 
gaat vooraf aan de 18de zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 1 december
 
 
Kerstmis:
woensdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

 

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page