Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2005
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
 2758
 
 
Gulden Getal:
11
Jaar in de zonnecyclus:
26
Indictie:
13
Epactae:
19
Zondagsletter:
B
 
 
Nieuwjaar:
zaterdag 1 januari
Epifanie:
donderdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
2 (5)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 9 februari
 
 
Paasgrens:
vrijdag 25 maart
 
 
Pesach:
zondag 24 april
 
 
Pasen:
zondag 27 maart         paradoxaal
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 1 mei
naar astronomische berekening:
zondag 27 maart
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 5 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 15 mei
Trinitatis:
zondag 22 mei
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
26
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
9de zondag per annum of proprium 4
 
 
Rosh Hashana:
dinsdag 4 oktober
 
begin van jaar 5766 met 354 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 9
 
 
Slotfeest:
dinsdag 25 oktober
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 29 oktober
 
gaat vooraf aan de 23ste zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 27 november
 
 
Kerstmis:
zondag 25 december


 

terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page