Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2021
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2774
 
 
Gulden Getal:
8
Jaar in de zonnecyclus:
14
Indictie:
14
Epactae:
16
Zondagsletter:
C
 
 
Nieuwjaar:
vrijdag 1 januari
Epifanie:
woensdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
3 (6)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 17 februari
 
 
Paasgrens:
zondag 28 maart
 
 
Pesach:
zondag 28 maart
 
 
Pasen:
zondag 4 april
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 2 mei
naar astronomische berekening:
zondag 4 april
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 13 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 23 mei
Trinitatis:
zondag 30 mei
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
25
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
10de zondag per annum of proprium 5
 
 
Rosh Hashana:
dinsdag 7 september
 
begin van jaar 5782 met 384 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 6
 
 
Slotfeest:
dinsdag 28 september
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 2 oktober
 
gaat vooraf aan de 18de zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 28 november
 
 
Kerstmis:
zaterdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page