Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2074
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2827
 
 
Gulden Getal:
4
Jaar in de zonnecyclus:
11
Indictie:
7
Epactae:
2
Zondagsletter:
G
 
 
Nieuwjaar:
maandag 1 januari
Epifanie:
zaterdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
5 (8)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 28 februari
 
 
Paasgrens:
woensdag 11 april
 
 
Pesach:
donderdag 12 april
 
 
Pasen:
zondag 15 april
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 22 april
naar astronomische berekening:
zondag 15 april
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 24 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 3 juni
Trinitatis:
zondag 10 juni
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
24
Aantal zondagen per annum:
32
Zondag na Trinitatis:
11de zondag per annum of proprium 6
 
 
Rosh Hashana:
zaterdag 22 september
 
begin van jaar 5835 met 353 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 2
 
 
Slotfeest:
zaterdag 13 oktober
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 20 oktober
 
gaat vooraf aan de 19de zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 2 december
 
 
Kerstmis:
dinsdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page