Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2054
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2807
 
 
Gulden Getal:
3
Jaar in de zonnecyclus:
19
Indictie:
2
Epactae:
21
Zondagsletter:
D
 
 
Nieuwjaar:
donderdag 1 januari
Epifanie:
dinsdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
2 (5)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 11 februari
 
 
Paasgrens:
maandag 23 maart
 
 
Pesach:
donderdag 23 april
 
 
Pasen:
zondag 29 maart            paradoxaal
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 3 mei
naar astronomische berekening:
zondag 29 maart
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 7 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 17 mei
Trinitatis:
zondag 24 mei
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
26
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
9de zondag per annum of proprium 4
 
 
Rosh Hashana:
zaterdag 3 oktober
 
begin van jaar 5815 met 355 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 1
 
 
Slotfeest:
zaterdag 24 oktober
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 31 oktober
 
gaat vooraf aan de 23ste zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 29 november
 
 
Kerstmis:
vrijdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page