Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2046
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2799
 
 
Gulden Getal:
14
Jaar in de zonnecyclus:
11
Indictie:
9
Epactae:
22
Zondagsletter:
G
 
 
Nieuwjaar:
maandag 1 januari
Epifanie:
zaterdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
2 (5)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 7 februari
 
 
Paasgrens:
donderdag 22 maart
 
 
Pesach:
zaterdag 21 april
 
 
Pasen:
zondag 25 maart            paradoxaal
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 29 april
naar astronomische berekening:
zondag 25 maart
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 3 mei
 
 
Pinksteren:
zondag 13 mei
Trinitatis:
zondag 20 mei
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
27
Aantal zondagen per annum:
32
Zondag na Trinitatis:
8ste zondag per annum of proprium 3
 
 
Rosh Hashana:
maandag 1 oktober
 
begin van jaar 5807 met 355 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 12
 
 
Slotfeest:
maandag 22 oktober
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 27 oktober
 
gaat vooraf aan de 23ste zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 2 december
 
 
Kerstmis:
dinsdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page