Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

2038
heeft 365 dagen
 
 
Ab urbe condita – vanaf de stichting van de stad Rome:
2791
 
 
Gulden Getal:
6
Jaar in de zonnecyclus:
3
Indictie:
1
Epactae:
24
Zondagsletter:
C
 
 
Nieuwjaar:
vrijdag 1 januari
Epifanie:
woensdag 6 januari
 
 
Aantal zondagen na Epifanie:
6 (9)
 
 
Aswoensdag:
woensdag 10 maart
 
 
Paasgrens:
zondag 18 april
 
 
Pesach:
dinsdag 20 april
 
 
Pasen:
zondag 25 april
volgens de Juliaanse kalender:
zondag 25 april
naar astronomische berekening:
zondag 28 maart
 
 
Hemelvaart van de Heer:
donderdag 3 juni
 
 
Pinksteren:
zondag 13 juni
Trinitatis:
zondag 20 juni
 
 
Aantal zondagen na Trinitatis:
22
Aantal zondagen per annum:
31
Zondag na Trinitatis:
13e zondag per annum of proprium 8
 
 
Rosh Hashana:
donderdag 30 september
 
begin van jaar 5799 met 354 dagen
 
Gulden Getal naar Israëlitische stijl: 4
 
 
Slotfeest:
donderdag 21 oktober
 
 
Shabbat Bereshit:
zaterdag 23 oktober
 
gaat vooraf aan de 18de zondag na Trinitatis
 
 
Eerste zondag van de Advent:
zondag 28 november
 
 
Kerstmis:
zaterdag 25 december


terug naar de index van de paastabellen

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page