Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Het Stukjesboek

Missen en Gezangen 1745 - 1803
De basis van het oud-katholieke kerklied in Nederland

Paperback 16 x 24 cm
788 pagina's
ISBN 90 70 596 62 8
Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek
Seminarie 28
1996

 € 16,95
 

De bundel Missen en Gezangen, die voor het eerst in 1745 werd uitgegeven, vormt de grondslag van het specifieke kerklied in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Nog altijd vindt men in het gezangboek liederen die daaruit afkomstig zijn en die in geen enkele andere kerkgemeenschap bekend zijn. De ontwikkelingsgang van tekst en melodie van de 98 liederen uit Missen en Gezangen wordt in dit boek op de voet gevolgd. Lange tijd waren de samensteller van de bundel en de bronnen waaruit hij geput heeft onbekend. In een speurtocht door de geschiedenis wordt hij eindelijk ‘ontmaskerd’ ... Het boek bevat ook de complete facsimile van de uitgave van 1745.
 


De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Leer en leven

Paperback 16 x 24 cm
221 pagina's
ISBN 90 239 0728 0
Boekencentrum
2000

€ 12,50

Vijf auteurs, allen specialisten op hun vakgebied, lichten geschiedenis, geloofsleer, organisatie, instellingen en de liturgie van de Oud-Katholieke Kerk in ons land en in internationaal verband uitvoerig toe. Daarmee is het niet alleen een inleiding tot een ten onrechte wat onbekend kerkgenootschap maar ook een naslagwerk en een stimulans tot een nadere kennismaking. 


 

Liturgievernieuwing in de Oud-Katholieke Kerk

Paperback 16 x 24 cm
72 pagina's
ISBN 90 70 596 68 7
Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek
Seminarie 34
1998

€ 4,55

 
Bij het afscheid van Niek van Ditmarsch als voorzitter van de Commissie voor de Liturgie werd een symposium gehouden met als thema Liturgievernieuwing, in het bijzonder in de oud-katholieke kerken, waaraan Van Ditmarsch een belangrijke bijdrage heeft geleverd. De bij het symposium uitgesproken referaten van Koenraad Ouwens, Edgar Nickel, Hans Uytenbogaardt, Co Joosse en Wim Verhoef vormen de inhoud van dit boek.

 


Vademecum bij het Oud-Katholiek Gezangboek 1990

A5 in spiraalband
80 pagina's
Commissie voor de Liturgische Muziek
1990

Aanbieding:
€ 1,50 + verzendkosten
 

Van dit handige boekje, dat registers op auteurs, componisten, oorspronkelijke beginregels, aantal lettergrepen per versregel en een omvangrijk overzicht van het voorkomen van de melodieën in 25 andere uitgaven bevat, zijn nog exemplaren verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt nu tegen sterk gereduceerde prijs.

 

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page