Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Zestiende week na Pinksteren
 

zondag 2 oktober 2011
Zestiende zondag na Pinksteren
(22ste in de reeks, het dichtst bij 5 oktober)
Zondag van de onrechtvaardige pachters

Eucharistie
Introitus          410
Eerste schriftlezing          Jesaja 5, 1-7
Graduale          Psalm 80, 9-20
Tweede schriftlezing          Filippenzen 2, 14-18
Alleluia          463
Evangelie          Matteüs 21, 33-43
groen          Gloria          Credo
KB 224          LE 189          AM 214          PR 21 dom.          LD 6

Getijden
gewone zondag
Psalterium          zondag van week 4
Lauden          2 Koningen 20, 1-21
Evangelie          Lucas 17, 5-10
Middaggebed          Handelingen 12, 1-17
Vespers          Lucas 7, 11-17


maandag 3 oktober 2011
maandag in de week van zondag na Pinksteren 22

Getijden
weekdag
Psalterium          maandag van week 4
Lauden          2 Koningen 21, 1-18
Middaggebed          1 Korintiërs 10, 14 - 11, 1
Vespers          Matteüs 8, 28-34


dinsdag 4 oktober 2011
H. Franciscus van Assisi
dinsdag in de week van zondag na Pinksteren 22

Eucharistie
Algemene mis XVII
Introitus          400
Eerste schriftlezing          Jezus Sirach 2, 1-11
Graduale          Psalm 112
Tweede schriftlezing          2 Korintiërs 4, 11-18
Alleluia          454
Evangelie          Matteüs 19, 16-21
wit          geen Gloria          geen Credo
KB 336                    AM 437          PR 21 fer.          LD 7

Getijden
weekdag met gedachtenis
Psalterium          dinsdag van week 4
Lauden          2 Koningen 22, 1-13
Middaggebed          1 Korintiërs 11,2; 17-22
Vespers          Matteüs 9, 1-8


woensdag 5 oktober 2011
woensdag in de week van zondag na Pinksteren 22

Getijden
weekdag
Psalterium         woensdag van week 4
Lauden          2 Koningen 22, 14 - 23, 3
Middaggebed          1 Korintiërs 11, 23-34
Vespers          Matteüs 9, 9-17


donderdag 6 oktober 2011
donderdag in de week van zondag na Pinksteren 22

Getijden
weekdag
Psalterium          donderdag van week 4
Lauden          2 Koningen 23, 4-35
Middaggebed          1 Korintiërs 12, 1-11
Vespers          Matteüs 9, 18-26


vrijdag 7 oktober 2011
vrijdag in de week van zondag na Pinksteren 22

Getijden
weekdag
Psalterium          vrijdag van week 4
Lauden          2 Koningen 23, 36 - 24, 17
Middaggebed          1 Korintiërs 12, 12-26
Vespers          Matteüs 9, 27-34


zaterdag 8 oktober 2011
H. Birgitta van Zweden, weduwe
zaterdag in de week van zondag na Pinksteren 22

Eucharistie
Algemene mis XXI
Introitus          381
Eerste schriftlezing          Judit 8, 1-8
Graduale          Canticum 152
Tweede schriftlezing          1 Timoteüs 5, 3-10
Alleluia          464 of 454
Evangelie          Marcus 12, 41-44
wit          geen Gloria          geen Credo
KB 340                    AM 441          PR 21 fer.          LD 7

Getijden
weekdag met gedachtenis
Psalterium          zaterdag van week 4
Lauden          Jeremia 35, 1-19
Middaggebed          1 Korintiërs 12, 27-31
Vespers          Matteüs 9, 35 - 10, 4 Terug naar de index van het Directorium

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page