Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Het Getijdenboek, waarvan het eerste deel voor de oneven jaren in voorlopige vorm gereed is, heeft een formaat dat past op A5-papier.

U kunt het dus zelf afdrukken en er een vorm aan geven die voor uw eigen gebruik het meest geschikt is, bijv. in een ringband.

De vaste delen, zoals de orde van de getijden, Lauden, Middaggebed, Vespers en Completen, en de psalmen kunt u alvast via deze site krijgen.

Om de bestanden waarin de ontwerpen van het Getijdenboek zijn opgenomen met succes te kunnen downloaden en lezen moet Adobe Reader op uw pc zijn geïnstalleerd. Wanneer u nog niet over deze applicatie beschikt, kunt u haar gratis downloaden. De installatie gaat dan geheel vanzelf. U moet uw computer na de installatie opnieuw starten.

De knop hieronder brengt u naar de website waar u alles over Adobe Reader kunt vinden.

Downloads

         

gebruik de knoppen hieronder:

Van het Getijdenboek kunt u downloaden:

Ordinarium van het Getijdenboek:

dit bevat de orde en de vaste bestanddelen van de getijdenvieringen.


Psalterium van het Getijdenboek:

de psalmen zijn verdeeld over een cyclus van zes weken.

De vertaling is die van Koenraad Ouwens en komt — behoudens enkele details — overeen met de tekst in het Oud-Katholiek Kerkboek van 1993. Daar ontbrekende antifonen zijn aangevuld. Slecht één psalm (58) is wegens het karakter ervan weggelaten. Deze psalm is namelijk niet goed geschikt voor een liturgische viering onder normale omstandigheden. Wraak– en vloekverzen, die dit zelfde karakter dragen, zijn overgeslagen wanneer een weglating geen bezwaar voor het begrip van de gehele psalmtekst oplevert.

Het boek der Psalmen:

ook het complete psalter zonder indeling voor liturgisch gebruik en zonder muziek-schikkingen is hier ook te downloaden.

De aanwijzingen voor de Gregoriaanse zang, waarvoor de vertaling in de eerste plaats bedoeld is, vindt u in het Oud-Katholiek Kerkboek. De versie voor Anglican Chant kunt u vinden in het boek dat u onder de rubriek Boeken kunt bestellen.


Proprium en sanctorale:

Over de wisselende gedeelten, waaronder de bijbellezingen, kunt u op een andere manier beschikken. Hierover kunt u meer lezen op de pagina die u met de onderste van de knoppen hiernaast kunt bereiken.


 

 
 

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de gebruikersgroep van het Getijdenboek kunt u de bestanden van het Proprium en het Sanctorale verkrijgen.

Na aanmelding heeft u een code gekregen om de pagina te kunnen zien waarop deze bestanden kunnen worden geopend. Wilt u deze alstublieft op een veilige plaats bewaren en niet aan derden doorgeven?
In het geval dat u de code bent vergeten moet u zich opnieuw aanmelden.

Entree tot deze pagina krijgt u door middel van de knop hieronder.

 

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page