Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Hieronder wordt een bladzijde getoond uit het deel dat de lijsten bevat van lezingen voor zon- en feestdagen in nu al meer dan 150 kerken en geloofsgemeenschappen in verschillende perioden van hun geschiedenis.

Het voorbeeld laat een fragment van het lectionarium van de Koptische kerk in Egypte zien, dat in werkelijkheid uiteraard veel omvangrijker is.

 

Achtereenvolgens ziet u de naam van het lectionarium en het nummer waaronder het in de lijsten is opgenomen.

Het type geeft informatie over de structuur van het kerkelijk jaar, het aantal lezingen dat voor elke dag is aangegeven, in dit geval vier, de manier waarop ze zijn geordend en de principes die aan de keuze van de lezingen ten grondslag liggen. De totstandkoming van de typering vindt u uiteraard in het boek gedetailleerd verklaard.

Dan verschijnt de rode pijl en de onderstreping bij het 'abonnee-nummer': een uniek nummer voor elke viering, dat ook weer informatie geeft over de periode waarin een dag valt, welke plaats de dag daarin inneemt, of er meer dan één viering op die dag plaats vindt en of er meer dan één jaarcyclus is.

De lezingen zijn in drie kolommen weergegeven: blauw voor de lezingen uit Handelingen van de Apostelen, die in de Koptische kerk een aparte cyclus vormen, lichtgeel voor de brieven van het Nieuwe Testament en donkergeel voor de evangeliegedeelten. Er is ook nog een groene kolom voor het Oude Testament, maar die ontbreekt hier, omdat de Koptische kerk geen lezingen daaruit in de eucharistieviering heeft.


 

TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page