Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Verwijzingen naar:

Rooms-Katholieke Kerk

         

 


Abdij van Berne, Heeswijk


Bistum Trier: Aktuelle Fürbitten für den Gottesdienst

Catholic Encyclopedia

Catholic First: Catholic Information Center on the Web

Catholic Liturgical Library

Centro Liturgico Vincenziano

Concilie van Trente: canones en decreten

Documenta Catholica Omnia

Documenten van de Rooms-Katholieke Kerk

Ecclesia Dei Delft (Tridentijnse liturgie)

Ephemerides Liturgicae

Erzabtei Sankt Martin - Beuron

Geschiedenis van het Nederlands katholicisme

Gezangen voor Liturgie

Glaube und Kirche im Internet S.3: Gottesdienst, Liturgie, Kirchenraum

Gotteslob Plus

Instituut voor Oosters Christendom

Isidorusweb: de portal voor surfende katholieken

Kartuizerorde: liturgisch materiaal

Katholiek Documentatie Centrum: Katholiek ABC

Katholiek Nederland

Kerk in Vlaanderen

La Ermita (Visigothische liturgie)

Liturgie.starttips


Midden onder u

Nationale Raad voor Liturgie

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging

Pokrof: Katholieke Gemeenschap van de Byzantijnse ritus

Prosper Guéranger: Institutions liturgiques

Rivista Liturgica

Romeins Missaal (1970): Instructio Generalis

Rooms-katholieke documenten

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Rooms-katholieke Kerk Nederland: liturgische kalender

Service d'Action Musicale et Liturgique de Lille

Sint-Adelbertabdij, Egmond

Stichting Liedbundel, SLB: Gezangen voor Liturgie

Trajecta

Tweede Vaticaans Concilie: constituties en decreten

Vaticaan

Vereniging voor Latijnse liturgie

Zingt Jubilate (Averbode)

 
 


Bijbel en oecumene

Oud-katholieke kerken

Orthodoxe kerken

Anglicaanse kerken

Protestantse kerken – Luthers

Protestantse kerken – Calvinistisch

Protestantse kerken – overige

Instellingen liturgie

Instellingen kerkmuziek

Tijdschriften

Bibliotheken en databases

Bedrijven


TerugVerder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page