Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum


U bent bezoeker:

Najaar 2011: Theologenlezingen in de oud-katholieke kathedrale kerken van Utrecht en Haarlem

klik hier voor meer informatie


Welkom op de website van

Koenraad Ouwens 

Deze site is geheel gewijd aan liturgie en kerkmuziek.


Als docent in de liturgiewetenschap aan het Oud-Katholiek Seminarie bij de universiteit Utrecht en tot voor kort ook aan de universiteit van Bern geef ik in de eerste plaats academisch onderwijs, maar ik kan misschien ook u, — uw gemeente, parochie, kerkenraad of liturgiewerkgroep — van dienst zijn.

Over boeken en artikelen, nieuwe en oude liederen, projecten op het terrein van de liturgie en de liturgische muziek kunt u op de volgende pagina’s informatie vinden.

 

Introductiewie ik ben en wat ik aanbied.
Boekendie u kunt bestellen.
Artikelenrecent of van oudere datum en niet meer of moeilijk verkrijgbaar.
Lezingen en cursussendie ik eenmalig of in meer bijeenkomsten voor u kan verzorgen.
Adviezenbij grote en kleine projecten die de liturgie in de ruimste zin betreffen.
Projectenwaaraan ik werk en waarin u misschien geïnteresseerd bent.
Lectionariumover leesroosters en het boek daarover, waarvan het eerste deel is verschenen.
Lied van de maand                uit een van mijn liederenbundels of geheel nieuw.
Gezangboekbegeleidingen en zettingen van liederen en gezangen uit het Oud-Katholiek Gezangboek van 1990.
Voor de cantorhulpmiddelen voor cantores en voorgangers in de liturgie.
Getijdenboekhet Getijdenboek dat wordt samengesteld bij het Oud-Katholiek Kerkboek van 1993, maar niet alleen voor oud-katholieken.
Paastabellende data van Pasen in de 21ste eeuw, de veranderlijke feesten en nog veel meer gegevens.
Directorium de aanwijzingen voor de eucharistieviering en de getijdendiensten volgens het Oud-Katholiek Kerkboek (zie ook: www.okkn.nl)
Downloadsvia deze pagina bereikt u onder meer materiaal uit het Getijdenboek, waaronder alle 150 psalmen in mijn vertaling.
Verwijzingeneen verzameling links naar websites voor en over liturgie in de breedte van de oecumene, ook internationaal.

  

 

Verder

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page