Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 1

1          Zalig hij die niet ingaat
            op wat hem de bozen raden,
            die daar niet staat waar zondaars gaan,
            noch samenzit met spotters,

2          maar veeleer in de wet van de Heer zijn geluk vindt,
            zijn wet overweegt dag en nacht.

3          Hij is als een boom, geplant aan stromend water,
            die vruchten draagt wanneer ’t zijn tijd is;

            zijn loof verdort niet.
            Al wat hij doet, dat brengt hem voorspoed.

4          Zo gaat het niet met de bozen:
            zij zijn als kaf, door de wind voortgedreven.

5          Nee, geen boze doorstaat het oordeel,
            geen zondaar het gericht der vromen,

6          want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,
            maar het pad van de booswicht leidt tot dwaling.terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page