Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 67

1          Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2          God zij ons genadig, Hij schenke ons zegen,
            Hij doe zijn Aanschijn ons lichten;                                                       sela

3          dat men weet van uw weg op aarde,
            van uw heil bij alle volken.

4          Dat de volkeren, God, U loven,
            U loven de volkeren, alle!

5          Laat blij zijn de landen en juichen,
            daar Gij bestuurt de volken naar recht
            en leidt alle landen op aarde.                                                              sela

6          Dat de volkeren, God, U loven,
            U loven de volkeren, alle!

7          Het land heeft zijn vrucht gegeven,
            zo wil God, onze God, ons zegenen:

8          God wil zo zijn zegen ons schenken
            dat de einden der aarde Hem vrezen.
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page