Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 70

1          Voor de koorleider. Van David. Bij het gedenkoffer.

2          Kom, o God, mij verlossen,
            Heer, kom mij spoedig helpen.

3          Laat hen schande en beschaming treffen
            die het hebben voorzien op mijn leven.

            Laat terugdeinzen en te schande worden
            zij die voor mij onheil begeren,

4          Laat smadelijk de aftocht blazen
            die schateren: “Goed zo, goed zo!”,

5          maar mogen zij jubelen en zich in U verblijden,
            allen die U zoeken,
            en bestendig zeggen: “Groot is God!”
            die uw heil beminnen.

6          Al ben ik ellendig en arm,
            — God, kom mij haastig bijstaan! —
            Gij zijt mijn hulp, mijn bevrijder,
            Heer, laat niet op U wachten!
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page