Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 100

1          Een psalm bij het dankoffer.

            Juicht voor de Heer, heel de wereld,
2          dient de Heer met vreugde,
            treedt voor zijn Aanschijn met jubel.

3          Erkent het: de Heer is God,
            hij schiep ons, die aan Hem behoren,
            zijn volk, dat Hij weidt als schapen.

4          Komt zijn poorten binnen met dank,
            treedt in zijn hoven met lofzang,
            brengt Hem hulde, zijn Naam ten zegen,

5          want goed is de Heer,
            wiens gunst is voor eeuwig,
            wiens trouw van geslacht op geslacht is.
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page