Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 125

1          Een bedevaartslied.

            Wie vertrouwt op de Heer, hij ge­lijkt de Sion:
            die wankelt niet, maar staat voor eeuwig.

2          Jeruzalem is omringd door bergen,
            zó is de Heer rondom zijn volk,
            van nu aan voor eeuwig.

3          De staf van het onrecht zal toch niet altijd rusten
            op het land dat de vromen bedeeld is,

            opdat zich niet strekken tot onrecht
            eenmaal rechtvaardige handen.

4          Doe wèl, Heer, aan goede gezindheid,
            aan hen wier hart oprecht is;

5          maar hen die neigen tot slinkse wegen,
            de Heer delgt hen uit, met de booswichten samen.
            Vrede voor Israël!
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page