Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 127

1          Een bedevaartslied. Van Salomo.

            Als de Heer het huis niet bouwt,
            zwoegen daaraan vergeefs de bouwers;
            bewaakt de Heer de stad niet,
            vergeefs waakt de wachter.

2          Vergeefs is uw vroeg ontwaken,
            voor niets legt gij u laat te ruste,
            vergeefs eet gij uw zuur verdiende brood, —
            Gods beminden ontvangen het slapend!

3          Zie, een gave Gods zijn zonen
            en de vrucht van de schoot een Godsgeschenk,

4          als pijlen in de hand van de krijger,
            zó zijn de zonen in de jeugd ontvangen.

5          Gelukkig de man, die daarmee zijn pijlkoker vulde;
            zij maken hem niet beschaamd als zij spreken
            met de tegenpartij in de stadspoort.
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page