Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 128

1          Een bedevaartslied.

            Zalig elk die voor de Heer ontzag heeft
            en op diens weg wil voortgaan:

2          eten zult gij van het werk uwer handen,
            geluk zal uw deel zijn, en welvaart!

3          Uw vrouw daarbinnen in uw woning,
            zij is als een wijnstok die vrucht draagt;
            uw zonen als loten aan een olijfboom,
            zó zijn zij geschaard om uw tafel.

4          Zie, aldus zal zegen geworden
            de mens die ontzag voor de Heer kent.

5          U zegene de Heer uit Sion,
            zie dan hoe goed het Jeruzalem gaat,
            al uw levensdagen;

6          aanschouw nog van uw zonen de zonen.
            Vrede voor Israël!
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page