Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 133

1          Een bedevaartslied. Van David.

            Zie, hoe goed, hoe lieflijk,
            als broeders in eendracht zijn aangezeten:

2          als heerlijke olie op het hoofd,
            die neervloeit op de baard, de baard van Aäron,
            die daalt tot de zoom van zijn klederen;

3          het is als de dauw van Hermon
            die neerdaalt op de bergen van Sion.

4          Want daar gebiedt de Heer de zegen:
            leven in eeuwigheid.
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page