Index
Introductie
Boeken
Nieuw verschenen
Boeken bestellen
Artikelen
Lezingen
Cursussen
Adviezen
Projecten
Franse brevieren
Souterliedekens
Anglican chant
Lectionarium
Lied van de maand
Gezangboek
Voor de cantor
Het Geneefse Psalter
Getijdenboek
Paastabellen
Directorium
Verwijzingen
Contact
Gastenboek
Impressum

Psalm 141

1          Een psalm van David.

            Heer, ik roep tot U, kom mij haastig helpen,
            geef aandacht aan mijn roep, die tot U gericht is.

2          Laat mijn bidden, wierook gelijk,
            tot voor uw Aanschijn komen,
            het heffen van mijn handen zij een avondoffer.

3          Heer, stel aan mijn mond een wachter,
            bewaak de deur van mijn lippen;

4          neig mij het hart niet naar kwade zaken,
            tot het doen van slechte daden.

            Wat lieden aangaat die onrecht plegen,
            laat mij niet van hun onthaal genieten!

5          Mij mag slaan een gerechte,
            kastijden een vrome,
            maar op mijn hoofd komt geen olie van slechtaards!

            Doch mijn gebed blijft stijgen,
            hoe verkeerd hun handel ook zijn mag;

6          slaat men langs de rotsen
            wie hun pleit voert te pletter,
            woorden, hun ten gunste
            zal men van mij slechts horen.

7          Zoals men vanéénrijt de grond bij het ploegen,
            zó ligt straks ons gebeente verstrooid
            waar de mond is van ’t rijk van de doden.

8          Maar op U, Heer God, zijn mijn ogen,
            bij U kom ik schuilen,
            pleng mijn bestaan niet!

9          Bewaar mij voor de strik die mij wordt gespannen,
            voor het net van wie onrecht bedrijven;

10        laat de slechtaards maar vallen in hun eigen kuilen,
            allen bijeen, — maar laat mij ontkomen!
terug naar de index van de Souterliedekens

Koenraad Ouwens  | info@koenraadouwens.com

to Top of Page